ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
6 7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
มีรายการจอง
 
23 24 25 26
27 28 29 30 31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมลีลาวดี

กำลังตรวจสอบ10/05/2561 เวลา 09:13:10
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา
โครงการ โครงการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา เชียงราย
รายละเอียด

ห้องประชุมกาสะลอง

อนุมัติ30/04/2561 เวลา 11:28:04
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 พ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

ห้องประชุมกาสะลอง

อนุมัติ19/04/2561 เวลา 15:14:52
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ ประชุมสัมมนางานวิจัยปลานิล
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ19/04/2561 เวลา 15:15:03
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ ประชุมสัมมนางานวิจัยปลานิล
รายละเอียด

ห้องพวงแสด

อนุมัติ19/04/2561 เวลา 15:15:08
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ ประชุมสัมมนางานวิจัยปลานิล
รายละเอียด

ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้

อนุมัติ19/04/2561 เวลา 15:14:57
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ ประชุมสัมมนางานวิจัยปลานิล
รายละเอียด

ห้องประชุมกาสะลอง

อนุมัติ30/04/2561 เวลา 11:28:08
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 พ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

ห้องประชุมกาสะลอง

อนุมัติ18/05/2561 เวลา 14:00:33
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   22 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า
โครงการ สอบสวนกรณีนักศึกษาทะเลาะวิวาท
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ18/05/2561 เวลา 14:00:06
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   22 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า
โครงการ สอบสวนกรณีนักศึกษาทะเลาะวิวาท
รายละเอียด

ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้

อนุมัติ18/05/2561 เวลา 14:00:26
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   22 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ ประชุมวิเคราะห์ SWOT
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 10 รายการ